Nagebootste stoornis bij proxy (Münchhausen-syndroom by-proxy

Nagebootste stoornis bij proxy (Münchhausen-syndroom by-proxy)

De aandoening wordt tegenwoordig Pediatric Condition Falsification (PCF) of factitious disorder by Proxy (FDP) genoemd (FD (Ayoub 2002).

PCF is een complexe manier van kindermishandeling waarbij ouders/verzorgers:

De ouder houdt artsen voor dat het kind een ziekte heeft waarvoor medische behandeling nodig is. De ouder misbruikt het kind om zelf aandacht te krijgen. In een literatuuroverzicht bleek de mortaliteit 6% (Sheridan 2003).

meer informatie over Münchhausen by Proxy