Binnen Arkin zijn bij alle afdelingen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld aangewezen. Zij hebben een training gevolgd en zijn het eerste aanspreekpunt om overleg te plegen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Functieomschrijving aandachtsfunctionaris ARKIN