Afdrukken

Dit online handelingsprotocol is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor medewerkers van ARKIN, Jeugd

Dit is het online handelingsprotocol voor de GGZ-Jeugd van Arkin. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskader GGZ en de KNMG meldcode

Een Infographic over de stappen van de meldcode vind u hier.

Als u uw eigen functie aanklikt ziet u de stappen van de meldcode die u moet volgen. Onder elke stap staat uitleg van de  diverse onderwerpen en definities. 

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers. De medewerkers in blok 1 hebben een signaleringsverantwoordelijkheid, in blok 2 een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid en in blok 3 een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld binnen Arkin.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

 

Deze website is aangepast aan de verbeterde meldcode, inclusief afwegingskaders.

Een afwegingskader helpt professionals het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En stelt hen in staat te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

 

E-learning: Op het leerportaal staan meerdere e-learnings over de meldcode en de kindcheck.

Volg in ieder geval "Werken met een meldcode in de GGZ".