Afdrukken

Dit online handelingsprotocol is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor medewerkers van ARKIN, Volwassenen

Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de KNMG meldcode inclusief afwegingskader GGZ.

Hier vindt u een infographic betreffende de meldcode en afwegingskader.

Als u uw eigen functie aanklikt ziet u de stappen van de meldcode die u moet volgen. Onder elke stap staat uitleg van de  diverse onderwerpen en definities. 

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.De medewerkers in blok 1 hebben een signaleringsverantwoordelijkheid, in blok 2 een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid en in blok 3 een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld binnen Arkin.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

 

 

 

 

Op het Leerportaal Arkin staan meerdere e-learnings over de meldcode en de kindcheck. 

Voor alle medewerkers met cliëntencontact is de e-learning  "Werken met een meldcode in de GGZ" verplicht om te volgen.