U bent:  aandachtsfunctionaris, psychiater (K&J)/ sociaal psychiatrisch verpleegkundige /manager behandelzaken/ (GZ-)psycholoog /  klinisch psycholoog / orthopedagoog/ psychotherapeut / gedragstherapeut / systeemtherapeut / arts /verslavingsarts/ arts assistent /  directeur behandelzaken:

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid hebt.

  • Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de Jeugd-GGZ werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

  • Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling:

Bij uw beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met ouders en kinderen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u hulpverlening in gang zet (of laat zetten) en waar nodig bescherming. Ook maakt u met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling.
Als hoofdbehandelaar/aandachtsfunctionaris bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden.

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode.

 

Hier ziet u een infographic met de vijf stappen van de meldcode inclusief afwegingskader. (bron: Augeo)