U bent: 

Assistent groepsbegeleider, Chauffeur, Cliëntondersteuner,Medewerker psychologisch onderzoek, Medewerker servicepunt, Mondpreventie assistent, Facilitair technisch medewerker, Medewerker receptie, Onderzoeksassistent, Stagiaire/werkervaringsplek, Waak/slaapwacht.

Dat betekent dat u een signaleringsverantwoordelijkheid hebt.

 Signalering van kindermishandeling of huiselijk geweld als grondhouding: dit hoort bij uw beroep!

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen ARKIN werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

Wanneer u signalen ziet van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan moet u overleggen met de aandachtsfunctionaris of hoofdbehandelaar.Zij zijn degene die met uw signaal aan de slag gaan.

  

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.