Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

functiebeschrijving aandachtsfunctionaris

Wat is een  Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en wat doet hij of zij:

 • De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie
 • Bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor
 • een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Functie eisen

 • Ervaring in de uitvoering van het werkproces in de organisatie
 • Deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld, zowel van de inhoudelijke als van de juridische en organisatorische aspecten
 • Aantoonbare vaardigheid in gespreksvoering
 • Kennis van de sociale kaart van de hulpverleningsinstellingen zowel lokaal, regionaal en landelijk
 • Kennis van de relevante recente literatuur over kindermishandeling/huiselijk geweld
 • Uitstekende en zorgvuldige mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Vaardigheden in het overbrengen van kennis op collega-beroepskrachten en het coachen van collega’s.

Taken

De aandachtsfunctionaris zal:

 • consulent en gesprekspartner zijn voor een collega die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling vermoedt op grond van eigen waarneming of door informatie van derden
 • samen met de betreffende collega een zorgplan opstellen voor de begeleiding van het gezin; bemiddelen bij problemen of knelpunten
 • relevante ontwikkelingen (landelijk en regionaal) t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling volgen en de literatuur bijhouden
 • de organisatie specifieke informatie voor de website ‘handelingsprotocol’ aanleveren en redigeren of laten redigeren
 • nieuwe medewerkers op de hoogte brengen van de werkwijze bij de instelling met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling
 • bijscholing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling verzorgen
 • overleggen met het management over contact en afspraken op managementniveau met de ketenpartners om een doorgaande lijn te waarborgen
 • zorgen voor de informatie aan het management van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • deelnemen aan een netwerk aandachtsfunctionarissen in de regio. www.LVAK .nl


Ondersteund door: