Weerbaarheidstrainer en logopedist

 

 

  • Je kunt tijdens de contacten met kinderen signalen van vermoedens van kindermishandeling opmerken.
  • In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn een gesprek met het betreffende kind te voeren. 
  • Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de eigen leerkracht of door een arts/verpleegkundige wordt gevoerd. 
  • Je overlegt na signalering met de school en met de betrokken arts/verpleegkundige over de te voeren strategie en stappenplan.
  • Het vervolg van de signalering loopt via de protocollijn van de arts/verpleegkundige, mogelijk ook via het protocol van de school.
  • Degene die stappen onderneemt en met ouders in gesprek gaat, draagt zorg voor een goede terugkoppeling met de weerbaarheidtrainer /logopedist die de zorgen gemeld heeft.