Afdrukken

 

Signalen bij volwassen cliënten: Kindcheck

Bij de behandeling of begeleiding van volwassenen binnen de GGZ volwassenen ,Verslavingszorg of Opvang moet gekeken worden naar de opvoedingssituatie van de kinderen van de cliënt.Ook bij organisaties als JGZ, Wijkteams e.a moet de Kindcheck uitgevoerd worden daar waar volwassenen zorgelijke signalen laten zien. Zie ook gespreksvoering /intake als  er kinderen betrokken zijn.

Om een goed overzicht te krijgen of er risico's zijn voor de kinderen, o.a veroorzaakt door de aandoening/ziekte/stoornis van de cliënt kunt u gebruik maken van de SIK lijst.

 

Signalen-en symptomenclusters bij kinderen onderverdeeld naar leeftijd en vorm van mishandeling.

Algemene opmerkingen:

Voorzichtigheid is geboden. Het opmerken van één of enkele signalen hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden van kindermishandeling. Een andere oorzaak is ook mogelijk.

Wanneer een kind letsel vertoont, teken dit aan op de poptekening door een kruisje te zetten op de plaats op het lichaam waar het letsel te zien is.
Beschrijf aard, kleur, vorm en plaats van het letsel.
Deze gegevens zijn van belang voor een eventueel onderzoek naar kindermishandeling.

Overleg

Er wordt altijd overlegd over eventuele broertjes en zusjes.
Ook informatie over andere kinderen in het gezin wordt betrokken bij de afwegingen.

Seksueel misbruik bij kinderen met beperking

Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en of geestelijke beperking zijn extra kwetsbaar en uit onderzoek is gebleken dat zij meer kans lopen om seksueel misbruikt te worden door iemand uit de directe omgeving. 

Het rapport dat in opdracht van het ministerie van VWS is gemaakt (2011) kun je hier vinden.

 


0-12 jaar

Aan geweld moet gedacht worden als
- het letsel een herkenbare vorm heeft bv de afdruk van een hand, vingers, tanden of een
riem.
- het letsel op een plaats wordt aangetroffen waar op basis van een ongeval geen
letsel verwacht wordt

- de anamnese geen of onvoldoende verklaring geeft voor vorm, grootte of localisatie van hetletsel (Bilo 1996)


Signalen van verbranding

Aan verbranding door mishandeling moet gedacht worden bij

- de plaats: handpalmen, voetzolen, enkels en polsen, genitalia, perineum, billen
- de begrenzing: vaker scherp begrensde laesie bij mishandeling dan bij verbranding door
ongeval, bv brandwonden door sigaretten zijn opvallend rond en scherp begrensd
- symmetrie; bij mishandeling vaker symmetrisch dan bij verbranding door ongeval
- anamnese: geen adequate verklaring
- wondverzorging: de wond is verwaarloosd


 

 

 


 


 


Seksueel misbruik

medische symptomen:

Seksueel misbruik peuters/kleuters

Seksueel misbruik van meisjes in de schoolleeftijd

Seksueel misbruik van jongens

(komt meestal voor bij affectief verwaarloosde jongetjes op lagere schoolleeftijd)

Extra signalen 0-4 jaar


Signalen grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling 


 

Lichamelijke mishandeling /verwaarlozing /seksueel misbruik
Zie 0-12 jaar

Extra voor deze leeftijd

Extra signalen bij meisjes met betrekking tot loverboys

Zie ook: Signalenkaart meldcode loverboys en signalenlijst jeugdprostitutie lvg

Signalen meisje onder invloed pooierboys, politie Haaglanden


Signalen van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

(zie ook stap: Signalen specifiek voor huiselijk geweld)

Voorzichtigheid is geboden. Het opmerken van één of enkele signalen hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden van kindermishandeling. Een andere oorzaak is ook mogelijk.