Afdrukken

Je bent weerbaarheidtrainer of logopedist 

In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn een gesprek met het betreffende kind te voeren. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de eigen leerkracht of door een arts/verpleegkundige wordt gevoerd.

Wanneer de arts/verpleegkundige stappen onderneemt en met ouders in gesprek gaat, wordt er zorggedragen voor een goede terugkoppeling met degene die de zorgen gemeld heeft

Voorzichtigheid is geboden en met name collegiale consultatie kan verhelderend werken.