Afdrukken

signalen huiselijk geweld bij baby's

 Signalen huiselijk geweld  bij baby's 

 

 


 

 


 


Signalen bij schoolgaande kinderen

Externaliserende reacties

Internaliserende reacties

 Omgangsproblemen

 Schoolproblemen

 Somatische klachten

Meer informatie en advies hierover bij Veilig Thuis

Tel: 0800 2000


signalen partnermishandeling

Signalen bij partnermishandeling

De volgende signalen kunnen wijzen op geweld in een partnerrelatie:

 

Bovenstaande signalen kúnnen duiden op geweld, maar dat hoeft niet altijd. Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is door ernaar te vragen.

zie: www.vooreenveiligthuisl.nl

 

 


signalen ouderenmishandeling

 

Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling, maar niet elk signaal betekent dat er ouderenmishandeling plaats vindt. Er kan ook iets anders aan de hand zijn.

De volgende signalen kunnen duiden op mishandeling:

Bij vermoedens van ouderenmishandeling kun je advies vragen of melden bij Veilig Thuis. Zie ook pdf Ouderen Veilig Thuis (1.62 MB)

 

 


Eergerelateerd geweld

zie ook samen veilig/veilig thuis eergerelateerd geweld

In contacten over eergerelateerd geweld zijn een aantal aandachtspunten waar je op bedacht moet zijn.

http://www.vocastrainingen.nl/

 

Signalen: 

Dagbesteding:school en/of werk

Veiligheid

Gezondheid

Gezin

Basisvrijheden van de betrokkene/persoonlijke integriteit

Gedrag

 

 


signalen ontspoorde mantelzorg

Movisie geeft een overzicht van signalen bij ontspoorde mantelzorg , heeft een stappenplan bij ontspoorde mantelzorg opgesteld en geeft informatie voor en over mantelzorgers in het algemeen.