Overdracht na signalering:

  • Nadat u de vermoedens of zorgelijke signalen heeft besproken en overgedragen aan een (inhoudelijk) medewerker van het lokaal sociaal team of de aandachtsfunctionaris hoeft u niet verder in actie te komen.
  • Het doorlopen van de stappen 2 t/m 5 van de meldcode behoren tot de verantwoordelijkheid van de medewerker (lokaal) sociaal team of de aandachtsfunctionaris aan wie u de zorgelijke signalen heeft overgedragen.

Evaluatie houdt in:

  • Vraag na enkele dagen of een week nog een keer na bij de betrokken medewerker of aandachtsfunctionaris wat er is gebeurd met de signalen die u heeft doorgegeven. Is er actie ondernomen? Wordt er van u nog iets verwacht richting de persoon (of personen) over wie u zich zorgen maakte?