Niets doen is geen optie!

Op deze regionale site voor organisaties in de provincie Utrecht vindt u informatie voor professionals over hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

Waarom een meldcode?

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Zij vertellen dit meestal niet uit zichzelf. Het is daarom nodig dat mensen in hun omgeving de verantwoordelijkheid nemen om bij zorgwekkende situaties in actie te komen. Een beroepsverantwoordelijkheid die is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De verschillende inspecties zien erop toe dat uw organisatie een protocol heeft en hiermee werkt.

Niets doen is geen optie. Maar voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die met een handelingsprotocol werken vaker ingrijpen. Het is dus een belangrijk instrument om huiselijk geweld tegen te gaan.

Voor wie?

De Wet meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een meldcode moeten hebben:

  • Gezondheidszorg/GGZ
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Rechtsorde

Met mensen uit de beroepsgroepen uit deze sectoren zijn handelingsprotocollen uitgewerkt. U vindt ze in de kolom rechts op deze pagina onder ‘Beroepsgroepen’.

Hoe werkt een handelingsprotocol?

Ieder protocol is gebaseerd op de vijf stappen uit het basismodel voor de meldcode.

Stap 1:

signalen in kaart brengen

Stap 2:

overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis raadplegen

Stap 3:

gesprek met de cliënt

Stap 4:

inschatten van het risico, de aard en de ernst van het geweld

Stap 5:

beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis  

 In stap 5 staan de afwegingen om tot een besluit te komen: zelf hulp bieden, melden bij Veilig Thuis en overleggen met Veilig Thuis over de benodigde hulp.

 

Competentieniveaus

Elk handelingsprotocol is ingedeeld in verschillende competentieniveaus. Door op uw eigen competentie te klikken ziet u wat u moet doen. Uw organisatie hoort alle vijf de stappen te doorlopen, maar niet iedereen in de organisatie hoeft alle stappen te kunnen zetten. De aandachtsfunctionaris meldcode binnen uw organisatie biedt ondersteuning.

Verwijsindex risicojeugd

Melden in de Verwijsindex risicojeugd kan onderdeel zijn van de stappen die u zet. Meer informatie over de verwijsindex vindt u onder het kopje ‘samenwerkingsafspraken’ onder ‘verwijsindex’.