Kindermishandeling en huiselijk geweld: niets doen is geen optie.

U bent:

conciërge / klassenassistent / administratief medewerker / overblijfkracht / medewerker buitenschoolse opvang / chauffeur schoolvervoer / oudercontact medewerker:

Dat betekent dat u een signaleringsverantwoordelijkheid heeft.

Signalering van kindermishandeling/huiselijk geweld als grondhouding: dit hoort bij uw beroep!

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen / leerlingen wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als  u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

Kijk links in dit scherm voor de te volgen stappen.