U bent:

Chauffeur, facilitair technisch medewerker, medewerker psychologisch onderzoek, medewerker receptie/helpdesk, medewerker servicepunt, mondpreventieassistent, onderzoeksassistent, stagiaire/werkervaringsplek, waak/slaapwacht

Dat betekent dat u een signaleringsverantwoordelijkheid hebt.

Signalering van kindermishandeling of huiselijk geweld als grondhouding: dit hoort bij uw beroep!

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de GGZ werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met volwassenen en kinderen wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

Wanneer u signalen ziet van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan moet u overleggen met de aandachtsfunctionaris, teammanager of teampsychiater.

Klik op de buttons voor de te volgen stappen.