Je bent Stagiaire

Dan heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling  of huiselijk geweld, dan geef je dat door aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld binnen jouw organisatie..  Als er bij lichamelijke mishandeling sprake is van letsel, dan vermeld je daarbij de plaats van het letsel.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris.