Je bent Paramedische assistent of CB assistent

 

 

Dan heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

  • Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing, geef je dat door aan de arts/verpleegkundige. Als er sprake is van letsel,bij lichamelijke mishandeling, dan vermeld je daarbij de plaats en geeft aan of het kind moet worden uitgekleed.
  • De stappen na de signalering lopen via de protocol lijn van de arts/verpleegkundige.

VETC

De Voorlichter eigen taal en cultuur heeft een signaleringsverantwoordelijkheid.

Als VETC-ers kom je  via je werk in gesprek met ouders . Je probeert duidelijk te krijgen wat de signalen zijn en neemt vervolgens contact op met de arts/verpleegkundige of wijkpedagoge van het betreffende wijkteam over te voeren strategie en stappenplan.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de arts/verpleegkundige of wijkpedagoge.  

 

 

Klik hiernaast voor de te volgen stappen. De blauwe buttons geven extra informatie.