Je houdt contact met de betrokken leidinggevende om te horen welke stappen er zijn genomen. Ook wordt afgesproken of je een taak hebt in het vervolgtraject

Je blijft het betreffende kind volgen en observeren. Indien nodig kom je opnieuw in actie als de signalen die duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld terugkomen of niet stoppen.