Leerling kraamzorg en student verloskunde

Als leerling/student heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan geef je dat door aan de kraamverzorgende.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de kraamverzorgende en verloskundige.