Niets doen is geen optie 

Kraamverzorgende en Screener

Als Screener/Kraamzorgconsulent en Kraamverzorgende heb je een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid. 

Tijdens de zwangerschap of tijdens  je aanwezigheid in het gezin na de geboorte van de baby kun je signalen van vermoedens van kindermishandeling, of huiselijk geweld opmerken.

  • Je meldt je vermoedens bij jouw leidinggevende.
  • Die overlegt met de verloskundige over de stappen die gezet moeten worden en wie dat doet.
  • Van jou als kraamverzorgende wordt verwacht dat je in gesprek gaat met ouders of kinderen over de signalen die je ziet, tenzij dit een gevaar oplevert voor het kind of jouzelf. Natuurlijk onder begeleiding van je leidinggevende. 
    Bijvoorbeeld als een groter kind in het gezin of één van de ouders zelf met problemen bij je komt.

Dat gesprek vat je op als een signaal, dat je doorgeeft aan de verloskundige.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de leidinggevende en de verloskundige.

Als Screener en Kraamverzorgende ga je na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de leidinggevende of verloskundige.

In acute situaties waar een kind direct gevaar loopt moet je zelf Veilig Thuis bellen: 0800 2000

Bij de overdracht naar de JGZ wordt gebruik gemaakt van de: