Niets doen is geen optie 

Verloskundige en leidinggevende kraamzorg

Als verloskundige en leidinggevende kraamzorg ben je verantwoordelijk voor de hieronder genoemde acties:

 Als je signalen opvangt van kindermishandeling of huiselijk geweld, wordt van je verwacht dat je:    

  • deze signalen in kaart brengt
  • advies vraagt aan een deskundige collega en zo nodig advies vraagt aan Veilig Thuis
  • zorgt dat je zelf met ouders en of kind in gesprek gaat of zorgt dat een ander dat doet
  • de aard, ernst van en risico op kindermishandeling weegt
  • besluit om zelf hulp te organiseren of een melding bij Veilig Thuis doet

Je bent ook verantwoordelijk voor de nazorg. Dit betekent navragen of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is. Ook een goede terugkoppeling aan degene die de zorgen gemeld heeft valt hieronder.
 
Alle stappen die genomen worden, worden zorgvuldig vastgelegd .
Bij de overdracht naar de JGZ wordt gebruik gemaakt van de: