Je hebt cliëntcontact en levert een bijdrage aan het (hulp)traject maar bent niet de directe hulpverlener. Je bent:

cliëntondersteuner, groepswerker, hulpverlener sociaal juridische dienstverlening, hulpverlener materiële dienstverlening, staffunctionaris sociaal juridische dienstverlening of slaapdienstmedewerker. 

Dan heb je een signalerings en bespreekverantwoordelijkheid.

  • Je kunt tijdens je contacten met cliënten en/of kinderen signalen van mogelijke kindermishandeling of signalen huiselijk geweld opmerken.
  • Je overlegt altijd na signalering met een deskundig collega over de te voeren strategie en het stappenplan.
  • Vaak zal je zelf een gesprek met het betreffende kind of cliënt voeren. Doel is het bespreken van je zorgen. Op deze manier stel je kind en/of ouder in staat over de situatie te praten en kun je samen bekijken wat er nodig is.
  • Leg wat besproken/afgesproken is vast in het dossier.

Zorg altijd voor :

  • een terugkoppeling naar betrokkenen als je hierover in gesprek gaat met een andere deskundig collega.
  • een terugkoppeling naar de betrokken hulpverlener.
  • een duidelijke afspraak wie verantwoordelijk is voor de voortgang.

Klik in het scherm op de buttons voor meer informatie over de te volgen stappen. De links eronder geven extra uitleg over de onderdelen binnen de stappen.