U bent:

conciërge / (technisch) onderwijsassistent / administratief medewerker / verzuimfunctionaris / mediatheekmedewerker / roostermaker / stagiaire / gebouwenbeheerder / kantinemedewerker:

Dat betekent dat u een signaleringsverantwoordelijkheid heeft.

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn. Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen / leerlingen wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

 

Klik op de stappen voor de te volgen acties. De links eronder geven extra informatie