Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Medewerkers gemeente

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op deze site  vindt u informatie voor professionals over hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

Voor inwoners van Zwijndrecht: klik op Inwoners boven aan deze pagina.

Waarom een meldcode?

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Zij vertellen dit meestal niet uit zichzelf. Het is daarom nodig dat mensen in hun omgeving de verantwoordelijkheid nemen om bij zorgwekkende situaties in actie te komen. Dat staat in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De verschillende inspecties zien erop toe dat uw organisatie een protocol heeft en hiermee werkt.

De meldcodes die gebruikt zijn voor deze website vindt u hier.

Niets doen is geen optie. Maar voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die met een handelingsprotocol werken vaker ingrijpen. Het is dus een belangrijk instrument om huiselijk geweld tegen te gaan.

Voor wie?

De Wet meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een meldcode moeten hebben:

 • Gezondheidszorg/GGZ
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Maatschappelijke ondersteuning ( Gemeenten)
 • Jeugdzorg
 • Rechtsorde

Met mensen uit de beroepsgroepen uit deze sectoren zijn handelingsprotocollen uitgewerkt. Je vindt ze op de website van handelingsprotocol.nl

Hoe werkt een handelingsprotocol?

Ieder protocol is gebaseerd op de vijf stappen uit het basismodel voor de meldcode.

 • Stap 1: signalen in kaart brengen
 • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis raadplegen
 • Stap 3: gesprek met de cliënt
 • Stap 4: inschatten van het risico, de aard en de ernst van het geweld
 • Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis

Competentieniveaus

Elk handelingsprotocol is ingedeeld in verschillende competentieniveaus. Door op je eigen functie te klikken ziet u wat u moet doen. Jouw organisatie hoort alle vijf de stappen te doorlopen, maar niet iedereen in de organisatie hoeft alle stappen te kunnen zetten. De aandachtsfunctionaris meldcode binnen je organisatie biedt ondersteuning.

 

Please publish modules in offcanvas position.