Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

 

Inleiding protocol Jeugdgezondheidszorg JGZ

Dit is het online handelingsprotocol voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2018 inclusief afwegingskader  en de JGZ richtlijn kindermishandeling 2016.

Een Infographic over de stappen van de meldcode vindt u hier.

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers. Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo: