Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Opdracht

Je bent Backoffice medewerker of CB assistent

 

 

Dan heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

  • Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing, geef je dat door aan de arts/verpleegkundige. Als er sprake is van letsel,bij lichamelijke mishandeling, dan vermeld je daarbij de plaats en geeft aan of het kind moet worden uitgekleed.
  • De stappen na de signalering lopen via de protocol lijn van de arts/verpleegkundige.

 

  • N.B De medewerker Backoffice hoeft niet in gesprek te gaan met ouders over de verwijsindex.

 

 

 

Klik hiernaast voor de te volgen stappen. De blauwe buttons geven extra informatie.