U bent:

psychiater (K&J)/ (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige / preventiefunctionaris / casemanager / GZ-psycholoog / klinisch psycholoog / psychotherapeut / gedragstherapeut / systeemtherapeut / kinderarts / arts Maatschappij & Gezondheid (M&G) / arts assistent / teammanager / directielid / bestuurslid

Wat u moet doen:

  • Nadat de stappen in dit protocol zijn doorlopen is het noodzakelijk om goed te evalueren of er inderdaad sprake was van kindermishandeling, of er hulp op gang gekomen is en of de mishandeling gestopt is.
  • U geeft een goede terugkoppeling naar degene die als eerste de zorgen / signalen heeft gemeld (bijv. de woonbegeleider, secretariaatsmedewerker of sociotherapeut).
  • Alle stappen die gezet worden zijn goed vastgelegd in het patiëntdossier (EPD).

Evaluatie en verloop behandeltraject binnen de eigen instelling:

  • Tijdens het binnen de GGZ-Jeugd geboden behandeltraject wordt steeds goed gemonitord of de veiligheid van het kind gewaarborgd is en of de signalen / vermoedens van kindermishandeling afnemen.
  • Indien de signalen en vermoedens blijven bestaan, brengt u deze opnieuw in het interne teamoverleg. U overweegt om het gezin/kind te melden bij Veilig Thuis.

Evaluatie na verwijzing:

  • Na een verwijzing hoort u bericht te krijgen van de instantie waarnaar verwezen is. Als dat bericht niet komt, doet u actief navraag of het gezin zich gemeld heeft en of de hulpverlening is gestart.
  • Als blijkt dat het gezin het advies van de verwijzing niet heeft opgevolgd en de problemen bestaan nog steeds, dan wordt het stappenplan opnieuw uitgevoerd. U overlegt met het interne team om af te spreken wie met de ouders en/of het kind (opnieuw) het gesprek gaat voeren.
  • Zodra er signalen zijn dat de hulpverlening niet goed functioneert, bijvoorbeeld doordat de hulpverlening voortijdig door de ouders, het kind of de hulpverlening gestopt is of door verhuizing van het gezin, probeert u samen met de instantie waarnaar verwezen is de hulpverlening weer tot stand te brengen. Indien dit niet lukt, wordt het stappenplan opnieuw uitgevoerd. U vraagt advies aan Veilig Thuis, waarbij u aangeeft waarop de hulpverlening is gestrand.
  • Bij verhuizing van een kind (over wie zorgen/vermoedens bestaan van kindermishandeling) wordt contact opgenomen met de nieuwe huisarts of jeugdarts van het kind. Met de nieuwe huisarts / jeugdarts worden de zorgen besproken. Het stappenplan van het protocol wordt binnen de nieuwe woonplaats opnieuw in werking gezet.

Evaluatie na melding bij Veilig Thuis

  • Veilig Thuis hoort altijd terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan belt u zelf naar Veilig Thuis om actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.