U bent:

psychiater (K&J)/ (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige / preventiefunctionaris / casemanager / GZ-psycholoog / klinisch psycholoog / orthopedagoog/ psychotherapeut / gedragstherapeut / systeemtherapeut / kinderarts / arts Maatschappij & Gezondheid (M&G) / arts assistent / teammanager / directielid / bestuurslid

Wat u moet doen:

 • Na de eerste drie stappen beschikt u al over redelijk veel informatie: de beschrijving van de signalen die zijn vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de ouders en/of het kind en het advies van collega's en eventuele andere deskundigen.
 • Op basis van al deze informatie dient u nu een weging (inschatting) te maken, waarbij de volgende vragen leidend zijn:
 1. In hoeverre is de veiligheid van het kind in het geding?
 2. Hoe schat u de risico's in op kindermishandeling / huiselijk geweld?
 3. Wat is uw inschatting van de aard en ernst van de problematiek?
 4. Is het nodig om een melding te doen bij Veilig Thuis?
 5. Is het nodig om andere vormen van hulpverlening in gang te zetten?
 6. In hoeverre zijn de ouders en het kind gemotiveerd om hulp te accepteren?
 • Eventuele ervaringen met broertjes of zusjes dienen ook in de weging te worden meegenomen.
 • Bij uw overwegingen over wat er op basis van de signalen/vermoedens moet gebeuren dient u (bij voorkeur met toestemming van de ouders, maar eventueel ook zonder toestemming van betrokkenen) te overleggen met andere bij het gezin betrokken hulpverleners of beroepskrachten. Overleg in ieder geval met degene die het kind/gezin naar uw organisatie heeft verwezen. In de meeste gevallen zal dit zijn:Wijkteam, Ouder en Kind Centrum, Bureau Jeugdzorg, de huisarts of de jeugdarts (JGZ). Consulteer ook eventueel andere medisch specialisten of beroepskrachten die bij de behandeling van (een van de gezin(sleden) zijn betrokken. Ook een intercollegiaal consult wordt aanbevolen.
 • Bij twijfel kunt u ten alle tijde contact opnemen met Veilig Thuis om advies te vragen. Daarbij hoeft u de naam van het kind (gezin) niet te noemen. 

Aandachtspunten bij stap 4 Wegen:

 • Bij het wegen wordt bekeken welke risicofactoren aanwezig  zijn. Wanneer binnen een gezin meerdere risicofactoren aanwezig zijn is de kans op kindermishandeling en of huiselijk geweld groter. Wanneer er beschermende factoren zijn kunnen die de risico's verminderen. Om dit goed in te schatten wordt wel het Balansmodel als hulpmiddel gebruikt.
 • Beschikt uw organisatie of beroepsgroep over een risicotaxatie-instrument, dan zorgt u ervoor dat dit instrument bij de weging wordt meegenomen. Risicotaxatie- instrumenten zijn bijvoorbeeld: DMO, Lirik , Care