Wat u moet doen: 

    • Wanneer u signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of van huiselijk geweld, dan geeft u dat door aan de teampsychiater of teammanager.
    • Beschrijf zo feitelijk mogelijk welke signalen u hebt opgemerkt. Als er sprake is van letsel, vermeld dan de plaats en het soort letsel. 
  • Geef de door u geobserveerde signalen alleen door aan de teampsychiater of de teammanager. Bespreek deze niet met andere mensen. 

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de psychiater (K&J) / teammanager.

Via de (K&J) psychiater of de teammanager krijgt u terugkoppeling over wat er met uw signalen/vermoedens is gebeurd.