Als het kind gevaar loopt, meldt de medewerker van GGZ direct bij Veilig Thuis

  1. Als het kind in acuut gevaar is en er direct bescherming nodig is: melden bij Veilig Thuis. Zij beoordelen direct wat er moet gebeuren en of het nodig is om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen (bijvoorbeeld als een kind met verwondingen naar het ziekenhuis moet en de ouders willen het niet meegeven of weghalen uit het ziekenhuis. Dan kan er heel snel een voorlopige onder toezichtstelling (O.T.S) worden gevraagd zodat de ouders (tijdelijk) het gezag niet hebben over hun kind).
  2. Als er een dreigende situatie ontstaat in het gebouw van de GGZ: bel de politie en vervolgens Veilig Thuis als het om een melding van kindermishandeling gaat.
  3. Bij twijfel: bel Veilig Thuis om advies te vragen.

Veilig Thuis is bereikbaar 24/7 
In een dergelijke situatie moet achteraf verslag gedaan worden en de manager ingelicht worden over de melding.

TelefoonVeilig Thuis: 0800 2000

Telefoon Politie: 0900-8844 of 112