U bent:

Activiteitenbegeleider / Groepsbegeleider / Trajectbegeleider / Woonbegeleider / (Ambulant) hulpverlener / Creatief therapeut / Fysiotherapeut / Sociotherapeut / Psychomotorisch therapeut / Maatschappelijk werker / SPH-er / (Basis) psycholoog / Diëtist / Trainer / Coach / Cliëntvertrouwenspersoon:

Wat u moet doen: 

  • U neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de teampsychiater of teammanager. 
  • U houdt de signalen of vermoedens niet voor uzelf, maar u praat erover met een collega!
  • Uw vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem , kindermishandeling of huiselijk geweld of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt u om de eigen gedachten te ordenen, om uw argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de aandachtsfunctionaris of andere deskundige collega een actieplan op te stellen.
  • De aandachtsfunctionaris of deskundige collega is verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne team- of stafoverleg. Tijdens een bijeenkomst van dit team worden de signalen / vermoedens ingebracht om vervolgens gezamenlijk een stappenplan vast te stellen en taken te verdelen. 
  • U kunt ten alle tijde Veilig Thuis bellen om advies te vragen. Daarbij hoeven namen van kind en of ouders niet genoemd te worden. 
  • LET OP: Als een kind in acuut gevaar is, dan overlegt u direct met de teampsychiater / teammanager en/of u meldt direct zelf bij Veilig Thuis!