Niets doen is geen optie 

Je bent Weerbaarheidtrainer of Logopedist

Dan heb je een signalerings en bespreekverantwoordelijkheid.

  • Je kunt tijdens je contact met kinderen signalen van vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing opmerken.Een kind kan zelf aangeven dat het thuis niet goed gaat of dat er sprake is van mishandeling of je merkt zelf signalen op.
  • Je overlegt na signalering met de school én met de betrokken arts/verpleegkundige over de te voeren strategie en stappenplan.
  • In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn dat je zelf een gesprek met het betreffende kind voert. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de eigen leerkracht of door een arts/verpleegkundige wordt gevoerd. Zo'n gesprek kun je als signaal opvatten.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de arts/verpleegkundige, mogelijk ook via het protocol van de school.

Je gaat na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de arts/verpleegkundige of van de school.

klik op de stappen voor instructies. De onderliggende knoppen geven extra informatie.