De pedagogisch medewerker in opleiding/stagiaire vraagt bij de betrokken pedagogisch medewerker of leidinggevende wat er gebeurd is met de signalen die hij/zij doorgegeven heeft. Is er actie ondernomen? Wordt er van haar/hem nog iets verwacht de komende tijd wat betreft observatie van het kind en of ouders?