Niets doen is geen optie

Als pedagogisch medewerker in opleiding (PMIO)/stagiaire/oproepkracht heb je een signaleringsverantwoordelijkheid

Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing of van huiselijk geweld geef je dat door aan de pedagogisch medewerker, de leidinggevende of aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Als er sprake is van letsel, dan vermeld je daarbij de plaats van het letsel.

Je geeft alleen signalen door aan de pedagogisch medewerker of leidinggevende. Je bespreekt dit niet met andere mensen.