Je werkt niet met cliënten en bent:

administratief medewerker, beleidsmedewerker, directeur bestuurder, facilitair medewerker, huishoudelijk medewerker, personeelsadviseur, preventiemede-werker, receptionist, registratiemedewerker, secretariaatsmedewerker, sector-manager, systeembeheerder, teamleider of werkbegeleider

Dan heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

Als je signalen opmerkt van (mogelijk) kindermishandeling of huiselijk geweld, dan geef je dat door aan de betrokken hulpverlener of consulent. Zij zijn degene die het verder oppakken en de signalen en de afspraken over de te volgen stappen vastleggen in een dossier.

Klik in het scherm op de buttons voor meer informatie en op de links eronder voor extra uitleg over de onderdelen binnen de stap signaleren.