In kaart brengen van signalen en overleg met collega

In kaart brengen van signalen betekent:

  • beschrijf wat je ziet en hoort
  • Beschrijf de signalen objectief
  • Trek niet te snel conclusies en ga niet interpreteren
  • Wees voorzichtig. Het zien van signalen hoeft nog niet te betekenen dat er ook werkelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld!
  • Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan geef je dat door aan de betrokken hulpverlener.

Belangrijk: 

Wijzen de signalen overduidelijk op een acuut onveilige situatie? Neem dan direct contact op met een deskundige collega, leidinggevende, Veilig Thuis of politie!