je bent stagiaire/verzorgingshulp b of verzorgende c

Dan heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

Je kunt tijdens je contact met cliënten, ouders of met kinderen signalen opvangen die je doen vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling of  van huiselijk geweld. Als dat zo is, dan geef je dat door aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld of zichtbare schakel. Als er sprake is van letsel, dan vermeld je daarbij de plaats waar dat letsel zich bevindt.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris of zichtbare schakel