Niets doen is geen optie 

Je bent: aandachtsfunctionaris, zichtbare schakel, gespecialiseerd verpleegkundige, coördinerend wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, allochtone zorgconsulent

 

Als je signalen opvangt van kindermishandeling of huiselijk geweld, wordt van je verwacht dat je: 

 

  1. deze signalen in kaart brengt
  2. advies vraagt aan een deskundige collega/aandachtsfunctionaris en zo nodig advies vraagt aan Veilig Thuis
  3. zorgt dat je zelf met cliënt, ouders en of kind in gesprek gaat of zorgt dat een ander dat doet
  4. de aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld weegt
  5. besluit om zelf hulp te organiseren of in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld een melding bij Veilig Thuis  doet conform het afwegingskader dat vermeld staat in stap 5.

Je bent ook verantwoordelijk voor de nazorg. Dit betekent navragen of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is. Ook een goede terugkoppeling aan degene die de zorgen gemeld heeft valt hieronder. 

Alle stappen die genomen worden, worden zorgvuldig vastgelegd, zie dossiervorming

 

De stappen 1 t/m 5 zie je hiernaast verder uitgewerkt.