Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Aandachtsfunctionarissen

Bij de JGZ ,wijkteams en veel andere organisaties zijn aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld aangewezen. Zij hebben een uitgebreide training gevolgd en zijn het eerste aanspreekpunt om overleg te plegen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Vraag binnen jouw organisatie of een collega instelling wie de aandachtsfunctionaris is en neem contact op.