Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Dossiervorming - JGZ

JGZ

  • De gegevens over de signalen en over de stappen die worden gezet worden in KIDOS vastgelegd. Daarbij houd je rekening met het feit dat signalen niet altijd op kindermishandeling hoeven te wijzen. Een kind kan blauwe plekken tonen door een ziekte of gedrag vertonen dat het gevolg is van iets anders dan kindermishandeling.
  • Je vermeldt feiten en observaties. Dus ik zie dat het huis vol staat met stapels kranten en de hond heeft in de hoek gepoept, en niet : het is daar een enorme rommel. 
  • Ook signalen over veiligheidsrisico's, veroorzaakt door ouder(s) of verzorgers zijn belangrijk. Bijvoorbeeld een ouder die teveel drinkt, gewelddadig gedrag vertoont of een psychiatrische stoornis lijkt te hebben die de veiligheid van het kind en of anderen bedreigt. Dan moet ook de Kindcheck uitgevoerd worden en de uitkomst daarvan in het dossier beschreven worden.

Voorzichtigheid is geboden en met name collegiale consultatie kan verhelderend werken.