Als JGZ medewerker hoor je bericht te krijgen van de instantie waarnaar verwezen is. Als dat bericht niet komt, doe je actief navraag of het gezin zich gemeld heeft en of de behandeling is begonnen.

  • Navraag doen bij ouders en/of de jeugdige wordt gepland als activiteit in het DDJGZ.
  • Als het gezin het advies van de verwijzing niet heeft opgevolgd, brengt de JGZ de verwijzing opnieuw ter sprake in het contact met het gezin.¬†
  • Je vraagt bij contacten met de kinderopvang of de school elke keer naar dit betreffende gezin.
  • ¬†Zodra er signalen zijn dat de hulpverlening niet goed functioneert bijvoorbeeld doordat de hulpverlening voortijdig door de ouders, de jeugdige of de hulpverlening gestopt is of door verhuizing van het gezin, probeert de JGZ samen met de instantie waarnaar verwezen is de hulpverlening weer tot stand te brengen.
  • Als de behandeling met goed gevolg is afgesloten, komt het gezin/de jeugdige weer in de reguliere zorg van de JGZ.

!! Veilig Thuis hoort terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan bel je zelf naar Veilig Thuis om actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.