JGZ

 

  • De gegevens over de signalen en over de stappen die worden gezet worden in het Digitaal Dossier  vastgelegd.  Daarbij houd je rekening met het feit dat signalen niet altijd op kindermishandeling hoeven te wijzen. Een kind kan blauwe plekken tonen door een ziekte of gedrag vertonen dat het gevolg is van iets anders dan kindermishandeling.

Voorzichtigheid is geboden en met name collegiale consultatie kan verhelderend werken.

Schoolmaatschappelijk werk

  • Leerlingvolgsysteem van de school via registratie en rapportage
  • Dossiervorming ten behoeve van de hulpverlening, werksoortontwikkeling en ter verantwoording aan de werkgever en diens opdrachtgever.