Als het kind geen direct gevaar loopt, maakt de JGZ medewerker een nieuwe afspraak met de ouder om te proberen de ouder te overtuigen van het belang van hulp. Zijn de ouders bereid tot hulp, zie : ‘ouders/jongere willen hulp’.

Ook kan er een beschermingstafel worden georganiseerd, hierbij wordt met alle betrokkenen over mogelijke oplossingen gesproken. 

Als de hulp weer geweigerd wordt en de zorgen zijn nog steeds aanwezig, meldt de medewerker het gezin bij Veilig Thuis. 

De JGZ-medewerker bespreekt dit met de ouders.

 

 

Wanneer de hulp niet voldoende blijkt te zijn, of er ontstaat alsnog een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan bespreekt de JGZ medewerker dit met ouders en of kind en kan er een melding gedaan worden bij Veilig Thuis. 

De ouder(s) worden hiervan op de hoogte gesteld. 

De manager wordt op de hoogte gesteld van de melding.

 

 

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de JGZ medewerker zich bedreigd voelt door de ouders, kan de JGZ medewerker een anonieme melding doen bij Veilig Thuis waarbij de naam van het gezin wel bij Veilig Thuis gemeld wordt maar de naam van de melder niet wordt doorgegeven aan het betreffende gezin.
Voor het slagen van verwijzing naar hulp is een zogenaamde open melding, waarbij de ouders op de hoogte zijn van wie er gemeld heeft, van groot belang. Wanneer ouders onzeker zijn over wie hen bij Veilig Thuis heeft gemeld, is er weinig ruimte om hulpverlening te accepteren. De boosheid en het zoeken naar de melder overheerst in dat geval.

Als de ouder(s) niet komen bij een tweede afspraak dan belt de JGZ medewerker met de leerkracht om informatie op te vragen, stuurt een briefje naar de ouders of belt hen en gaat indien nodig op huisbezoek. Bij dit alles is de opdracht te voorkomen dat een kind tussen de wal en het schip dreigt te komen.
Mochten de ouders en kind in de tussentijd verhuisd zijn of het kind naar een andere school overgeplaatst, dan is het de verantwoordelijkheid van de JGZ om zorg te dragen voor een goede overdracht inclusief de signalen over de zorgelijke situatie waar het kind zich in bevindt.

 

Als het niet lukt om contact te krijgen met de ouders na bovengenoemde pogingen, dan wordt Veilig Thuis gebeld.