Je werkt met cliënten en bent:

hulpverlener front-office, hulpverlener ambulant, hulpverlener opvang, casemanager-consulent of gezinsbegeleider. 

Dan heb je een signalerings, bespreek en handelingsverantwoordelijkheid.

Je hebt met cliënten en betrokkenen uit hun systeem contact vanwege huiselijk geweld. Er kan ook sprake zijn van kindermishandeling maar dat is vaak niet de reden van aanmelding. Als je signalen van kindermishandeling krijgt dan is het van belang om deze signalen te bespreken met de cliënt. Ook kan het zijn dat je je zorgen maakt over de veiligheid van de kinderen nadat het contact met de cliënt is afgelopen. Je verantwoordelijkheid houdt dan niet op.

Als je  signalen opvangt van kindermishandeling of huiselijk geweld , wordt van je verwacht dat je:    

 • deze signalen in kaart brengt,
 • zo nodig overlegt met de daartoe aangewezen collega/aandachtsfunctionaris,
 • zo nodig advies vraagt aan Veilig Thuis,
 • zorgt dat je met je cliënt, ouders en of kind in gesprek gaat,
 • de aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld weegt, de afwegingen in stap 5 doorneemt
 • kijkt naar de risico-en beschermende factoren (alles wat van invloed is op het welzijn en de gezondheid van de cliënt en haar/zijn kinderen),
 • met je cliënt je zorgen en mogelijke aanpak overlegt,
 • verantwoordelijk bent voor het gehele traject, dat wil zeggen organiseren van en/of op gang brengen van passende zorg en eventueel nazorg,
 • bij doorverwijzing navraagt of cliënt/gezin op de juiste plek is aangekomen en of de hulpverlening voldoende is,
 • indien van toepassing; terugkoppelt aan degene die de zorgen bij jou gemeld heeft en afspraken maakt over de rol van deze collega in het traject,
 • afspreekt wie welke acties onderneemt en wie de coördinatie heeft.
 • alle stappen die genomen worden en de afspraken zorgvuldig vastlegt in het dossier.

Klik in het scherm op de buttons voor meer informatie over de te volgen stappen. De links eronder geven extra uitleg over de onderdelen binnen de stappen.