Bij veel organisaties zijn aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld aangewezen. Zij hebben een uitgebreide training gevolgd en zijn het eerste aanspreekpunt om overleg te plegen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Vraag binnen jouw organisatie of een collega instelling wie de aandachtsfunctionaris is en neem contact op.

 

Interessant om te lezen: 

Gameren, S. van, Preventie van kindermishandeling; Wie doet wat?, Bohn Stafleu van Loghum, 2019.