• Je houdt contact met de betrokken aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel om te horen welke stappen er zijn genomen. 
  • Ook wordt afgesproken of je een taak hebt in het vervolgtraject.