• Je moet altijd overleggen met de aandachtsfunctionaris of zichtbare schakel over de te voeren strategie en het stappenplan.
  • Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij Veilig Thuis
  • Gebruik het voorbeeldformulier Intern overleg bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Je neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de aandachtsfunctionaris of zichtbare schakel

De vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van huiselijk geweld, een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt je om je eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen een voorlopig plan op te stellen.

Het vervolg van de signalering loopt via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris of zichtbare schakel.