• Je kunt tijdens je contacten met kinderen, ouders of cliënten signalen van kindermishandeling of signalen huiselijk geweld opmerken.
  • Je overlegt altijd na signalering met de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling /Huiselijk Geweld/ Zichtbare schakel en de te voeren strategie en het stappenplan.

Vaak zul  je zelf een gesprek met het betreffende kind,ouder(e) of cliënt voeren. Dat gesprek kan als signaal worden opgevat, dat je bespreekt met de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel.

Om te zien hoe belangrijk het is om vragen te stellen: Miep: http://stukonline.com/geen-categorie/stukvideo-miep

Dat gesprek heeft als doel het bespreken en verhelderen van de zorg en indien nodig toeleiden naar de hulpverlening.

Je  gaat na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel.