Niets doen is geen optie 

Je bent verzorgende IG,verpleegkundige,medewerker ontmoetingscentrum

Dan heb je een signalerings en bespreekverantwoordelijkheid.

 

Je kunt tijdens je contact met cliënten, ouders of met kinderen signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken.

Je overlegt na signalering met de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel over de te voeren strategie en stappenplan.

 

In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn dat je zelf een gesprek met de cliëntouders of met het betreffende kind voert. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel wordt gevoerd.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel.

Je gaat zelf na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel.