Hoe maakt u een inschatting van risicofactoren? (zie ook:  wegen van het geweld)

Bel Veilig Thuis om te overleggen en advies te vragen.

 

Opsplitsing in de volgende fasen:

1. Wat gebeurt er of is er gebeurd?

2. Wat zou er kunnen gebeuren?

3. Hoe waarschijnlijk is het dat dit gebeurt?

4. Hoe ongewenst is dit?

5. Overall beoordeling van de risico’s, bestaand uit een combinatie van de waarschijnlijkheid en de ernst.

 

In tegenstelling tot wat in de praktijk vaak gedacht wordt, is risicotaxatie geen eenmalige beoordeling van de risico’s, maar een voortdurend proces. Professionals dienen dan ook continu kritisch naar hun beoordelingen te kijken. Bij goede risicotaxatie kan de verantwoordelijke professional duidelijk uitleggen hoe en waarom hij/zij tot zijn/haar uiteindelijke oordeel is gekomen. Een goed onderbouwde beslissing betekent niet dat die onveranderbaar is. Professionals moeten open blijven staan om een zaak te heroverwegen en hun oordeel te herzien op basis van nieuwe informatie. (Bron: Ellen Munro)

 

Risicotaxatieinstrumenten:

richtlijnendatabase

Veiligheidschecklist Veenendaal

LIRIK

CARE.NL

Risicotaxatieinstrument Huiselijk Geweld (RIHG) 

Risicotaxatieinstrument eergerelateerd geweld (Federatie Opvang)

Factsheet ouderenmishandeling (Movisie)

Checklist eergerelateerd geweld (LEC)

Veilig Thuis

Signs of Safety

Op de site van het NJI staan meer risicotaxatieinstrumenten kindermishandeling.